Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Test wykonywany w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej, jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.740.74.2022.TK; 28.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Test wykonywany w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, Ruxolitinibum, tabletki, 5 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053758,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 10 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991198282,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 15 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053789,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 20 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053833

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1746.2022.24.PRU, PLR.4500.1747.2022.21.PRU, PLR.4500.1748.2022.21.PRU, PLR.4500.1749.2022.21.PRU; 30.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adtralza, Tralokinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg, 4, amp.-strzyk. 1 ml (op. zbiorcze), kod GTIN: 03400930230268

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2157.2022.14.RBO; 22.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xiaflex/Xiapex, Collagenase clostridium histolyticum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wskazanie:

choroba Peyroniego w fazie stabilnej po nieskutecznym leczeniu zabiegami ESWT, werapamilem, deksametazonem, dużymi dawkami witaminy E, pentoxyfiliną, inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 i kąpielami borowinowymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2348.2020.11.KB; 08.11.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.02.2023 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lumykras, Sotorasibum, Tabletki powlekane, 120 mg, 240, tabl. w blistrze, kod GTIN: 08715131024895

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1707.2022.15.MKO; 27.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Procal, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, saszetki 16 g

Wskazanie:

- deficyt LCHAD;- deficyt VLCAD;
- deficyt dehydrogenazy pirogronianu;
- deficyt palmitylotransferazy karnityny (CPT);
- deficyt transportera glukozy GLUT-1;
- acyduria malonowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1251.2022.2.KB; 05.12.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 150 mg, 84 tabl., GTIN: 08720295000180;TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 50 mg, 88 tabl., GTIN: 08720295000173

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1706.2022.AJA; PLR.4500.1705.2022.AJA; 06.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jemperli, Dostarlimabum, Roztwór do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05909991449872

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1745.2022.18.MKO; 09.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Libtayo, cemiplimabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 350 mg, 1, fiol., kod GTIN: 05909991408329

Wskazanie:

w ramach programu lekowego LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM (ICD-10 C44) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1715.2022.15.KKL; 10.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

 

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 133/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 133/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 133/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 133/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 133/2022
pdfAneks do zlecenia 133/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 133/2022
pdf do zlecenia 133/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 133/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 05.01.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 133/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.54.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Libtayo (cemiplimab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Kamil Dolecki
  -
  Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma

  pdf 01

  W uwadze podkreślono, że w przypadku raka podstawnokomórkowego skóry istotnym problem jest miejsce występowania (najczęściej widoczne miejsca w obrębie głowy i szyi). Wskazano, że radykalne leczenie chirurgiczne nie zawsze jest możliwe, a leczenie pacjentów w ramach RDTL potwierdza skuteczność cemiplimabu, ale jest rozwiązaniem tymczasowym, dotyczącym nielicznych pacjentów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1806.2022.18.PTO; PLR.4500.1807.2022.15.PTO; 30.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Calcitriol-GRY, Calcitriol, kapsułki 0,25 µg;Rocaltrol, Calcitriol, kapsułki 0,5 µg

  Wskazanie:

  niedoczynność przytarczyc

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.45340.3097.2022.2.KB; 30.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Berinert 3000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 6 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363048;Berinert 2000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 4 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363017

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego: Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.421.2022.22.KKL; PLR.4500.420.2022.22.KKL; 29.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu złośliwe guzy nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu złośliwe guzy nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2), jako świadczenia gwarantowanego

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Krioablacja_guzy klatki piersiowej_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 128/2022 do zlecenia 129/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 131/2022 do zlecenia 129/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), jako świadczenia gwarantowanego

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Krioablacja z i bez cementoplastyki_guzy kosci_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 127/2022 do zlecenia 128/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 130/2022 do zlecenia 128/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), jako świadczenia gwarantowanego

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Krioablacja z i bez cementoplastyki_guzy kosci_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 126/2022 do zlecenia 127/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 129/2022 do zlecenia 127/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu guzy nowotworowe nadnerczy (ICD-10: C74, C79.7, D35.0), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu guzy nowotworowe nadnerczy (ICD-10: C74, C79.7, D35.0), jako świadczenia gwarantowanego

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Termoablacja_guzy nadnerczy_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 125/2022 do zlecenia 126/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego lub fluoroskopii rentgenowskiej z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), pierwotne guzy zośliwe kości (ICD-10: C40, C41), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego lub fluoroskopii rentgenowskiej z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), pierwotne guzy zośliwe kości (ICD-10: C40, C41), jako świadczenia gwarantowanego

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Termoablacja z i bez cementoplastyki_guzy kosci_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 124/2022 do zlecenia 125/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 127/2022 do zlecenia 125/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), pierwotne guzy złośliwe kości (ICD-10: C40, C41), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), pierwotne guzy złośliwe kości (ICD-10: C40, C41), jako świadczenia gwarantowanego

  pdfWS 420 11 2022 Raport_Termoablacja z i bez cementoplastyki_guzy kosci_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 123/2022 do zlecenia 124/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 126/2022 do zlecenia 124/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu pierwotne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9), wtórne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C78.0), jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu pierwotne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9), wtórne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C78.0), jako świadczenia gwarantowanego

  hr

  Raport Agencji:

  pdf WS 420 11 2022 Raport_Termoablacja_guzy płuc_reoptr.pdf
  (Dodano: 27.12.2022 r.)

  hr

   Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 122/2022 do zlecenia 123/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 125/2022 do zlecenia 123/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

   

  go to zlecenie

   

   

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cosentyx, Secukinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/ml, 2, amp.-strzyk. 1 ml, kod EAN: 05909991203832

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1698.2022.16.RBO; 11.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Kyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991298470,Kyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991256388, orazKyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991298463

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1708.2022.17.PRU; PLR.4500.1709.2022.17.PRU; PLR.4500.1710.2022.17.PRU; 04.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 121/2022
  pdf Analiza kliniczna do zlecenia 121/2022
  pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 121/2022
  pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 121/2022
  pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 121/2022
  pdf Uzupełnienie do zlecenia 121/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 121/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 03.02.2023 r.

  MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 121/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Keytruda, pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod GTIN: 05901549325126

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego "Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem nerki (ICD-10 C 64)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.914.2022.28.KKL; 03.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Maymetsi, Sitagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 850 mg, 56 tabl., kod GTIN: 03838989744571

  Wskazanie:

  we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2112.2022.2.JDZ; 03.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Maysiglu, Sitagliptinum, Tabletki powlekane, 100 mg, 28 tabl., kod GTIN: 03838989721473

  Wskazanie:

  we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2111.2022.2.JDZ; 03.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Vimetso, Vildagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 850 mg, 60 tabl., kod GTIN: 03838989736255Vimetso, Vildagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 1000 mg, 60 tabl., kod GTIN: 03838989736248

  Wskazanie:

  we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2115.2022.2.JDZ; PLR.4500.2116.2022.2.JDZ; 03.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Glypvilo, Vildagliptinum, Tabletki, 50 mg, 60 tabl., kod GTIN: 05909991372385

  Wskazanie:

  we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2114.2022.2.JDZ; 03.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie