Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
040 Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych podskórnie, Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych domięśniowo, Immunoglobuliny w postaci roztworów do infuzji podawanych we wlewach we wskazaniu refundacyjnym: pierwotne niedobory odporności u dzieci AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ