Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
077 Lek wskazany w załączniku nr 1 do lecenia, stosowany dotychczas w programie lekowym "leczenie prewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)", a który miałby być również stosowany w programie lekowym "leczenie przewlkłego wirusowego zapalenia wątroby typu B produktem leczniczym lamiwudyna u pacjentów po przeszczepach oraz poddawanych chemioterapii AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ