Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
257 Przygotowanie opinii w zakresie porównania skutecznosci stosowania szczepionek skoniugowanych przeciwko Streptococcus pneumoniae dopuszczonych do obrotu na terenie RP, wraz ze wskazaniem kryterió właściwych dla ich oceny AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ