Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
335 leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego - Alveolar soft part sarcoma, u których nie jest możliwe chirusgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia ICD-10: C48, C49 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ