Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
350 Leki wymienione w załączniku do zlecenia, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ