Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załączniku do zlecenia, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13099-182/BRB/13; 2013-12-19

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 ORP 381/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 382/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 383/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 384/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 385/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 386/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 387/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 388/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 389/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 390/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 391/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 392/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 393/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 394/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 395/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 396/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 397/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 398/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 399/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 400/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 401/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 402/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 403/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 404/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 405/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 406/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 407/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 408/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 409/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 410/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 411/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 412/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 413/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 414/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 415/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 416/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 417/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 418/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 419/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 420/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 421/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 422/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 423/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 424/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 425/2013 do zlecenia 350/2013
pdf 01 ORP 426/2013 do zlecenia 350/2013


go to zlecenie