Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
004 Zmina dawkowania Dysport: leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ