Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
041 Gonal-f, Folitropina alfa, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 ug), 1 fiol. 1 amp.-strzyk. z rozp., EAN 5909990697304 Gonal-f, Folitropina alfa, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza połautomatycznego 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66ug/1,5 ml), 1 wstrzykiwacz, EAN 5909990007240 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ