Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gonal-f, Folitropina alfa, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 ug), 1 fiol. 1 amp.-strzyk. z rozp., EAN 5909990697304 Gonal-f, Folitropina alfa, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza połautomatycznego 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66ug/1,5 ml), 1 wstrzykiwacz, EAN 5909990007240


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20514-1/MKR/14 MZ-PLR-460-20514-2/MKR/14; 2014-02-27

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 41/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 41/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 41/2014
pdfAnaliza ekonomiczna, wpływu na system opieki zdrowotnej i racjonalizzacyjna do zlecenia 41/2014
pdfUzupełnienie do zlecenia 41/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 maja 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 41/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 139/2014 do zlecenia 041/2014
  pdf 01SRP 140/2014 do zlecenia 041/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 123/2014 do zlecenia 041/2014


  go to zlecenie