Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
123 RotaTeq, roztwór doustny, 1 tubka 2 ml, EAN 5909990609277, Czynne uodpornienie niemowląt w wieku od 6 tygodni do 32 tygodni w celu zapobiegania wystąpieniu zapalenia żołądka i jelit wywołanego zakażeniem rotawirusem AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ