Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RotaTeq, roztwór doustny, 1 tubka 2 ml, EAN 5909990609277, Czynne uodpornienie niemowląt w wieku od 6 tygodni do 32 tygodni w celu zapobiegania wystąpieniu zapalenia żołądka i jelit wywołanego zakażeniem rotawirusem


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-460-21022-1/MG/14; 2014-05-27

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 123/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 123/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 123/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 123/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 123/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 123/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 123/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 226/2014 do zlecenia 123/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 177/2014 do zlecenia 123/2014


    go to zlecenie