Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
132 Basic-F (dieta eliminacyjna), proszek á 600 g we wskazaniu: Hipertriglicerydemia Hiperamonemia Hipoapolipoproteinemia Chylotorax (obecność płynu w jamie opłucnowej) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ