Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
173 Zeffix, tabl. powl. 100 mg, 28 tabl. EAN 5909990479610 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem ICD-10: B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, w tym B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta, B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta, B18.8 Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby, B18.9 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone, B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby W CAŁOŚCI; C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy], C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany, Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ