Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
177 Gemcitabinum we wskazaniach: C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych C24.0 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera C24.8 Zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych C24.9 Drogi żółciowe, nieokreślone C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54.0 Cieśń macicy C54.1 Błona śluzowa macicy C54.2 Mięśniówka macicy C54.3 Dno macicy C54.8 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C54.9 Trzon macicy, nieokreślone C64 Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ