Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
183 Treosulfan we wskazaniu: leczenie czerniaka złośliwego skóry (kod ICD-10: C43 z rozszerzeniami) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ