Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
203 BeneFIX (Nonacog alfa) 250 j.m. EAN 5909990057184; 500 j.m. EAN 5909990057191; 1000 j.m. EAN 5909990057207; 2000 j.m. EAN 5909990057221; 3000 j.m. 5909991016654 w ramach programu lekowego " Zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią A i B (ICD-10 D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII, D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX)" AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ