Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
230 Octreotidum, Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 20 mg, 30mg; wskazanie: guzy przysadki typu tyreotropinoma (TSH-oma)oraz kortykotropinoma, zakwalifikowane do kodu ICD-10 D44.3 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ