Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
236 Podniesienia granicy wieku dzieci objętych świadczeniem gwarantownym pn. "zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb" do ukończenia 8 roku życia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ