Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
292 Dokonanie analizy przekazanych uwag dotyczących Rekomendacji Prezesa nr 250/2014 wraz z uaktualnionymi informacjami dotyczącymi zarówno finansowania leku jak i rekomendacji klinicznych dotyczących jego stosowania w terapii stwardnienia rozsianego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ