Postępowania Taryfikacyjne

2021

Nr postępowania

56

Opis
Opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
Nr zarządzenia:

7/2021

Status:

zakończone

Harmonogram:
07.04.2021 r. – publikacja ogłoszenia;
20.04.2021 r. – termin przyjmowania Deklaracji zgłoszeniowych;
23.04.2021 r. – wysłanie Wniosków o udostępnienie Danych do świadczeniodawców, którzy przesłali Deklarację zgłoszeniową;
26.04.2021 r. – termin przekazania danych od świadczeniodawców wyznaczonych w próbie 
10.05.2021 r. – termin przekazania danych od świadczeniodawców, którzy złożyli Deklarację zgłoszeniową
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku I
Wzór Wniosku II
Wzór Oświadczenia Podmiotu I
Wzór Oświadczenia Podmiotu II
Zasady udostępnienia danych - Zarządzenie_11_2021_KŚ
Zasady udostępnienia danych - Zarządzenie_50_2019_FK
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01  pdf 01  pdf 01
pdf 01
 

Opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży