Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju programy zdrowotne w zakresie

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Przedmiotem raportu są świadczenia związane z poradnictwem antynikotynowym oraz profilaktyką chorób odtytoniowych. Palenie tytoniu jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Oddziałuje negatywnie na wszystkie narządy człowieka. Jest przyczyną szeregu nieuleczalnych chorób. Może powodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), rozedmę, astmę, zwiększa także ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo naczyniowego. Palenie tytoniu może być także przyczyną nowotworów złośliwych, tj. raka płuca, raka krtani, raka pęcherza czy raka żołądka. Szacuje się, że palenie tytoniu odpowiada za około 20 do 25% przypadków nowotworów złośliwych na świecie.

Zaprzestanie palenia przynosi korzyści w każdym wieku i niezależnie od chorób współistniejących.

Oceniany program realizowany jest w 2 etapach – podstawowym i specjalistycznym. W etapie podstawowym obejmuje on poradnictwo antynikotynowe oraz diagnostykę i profilaktykę POChP, natomiast w specjalistycznym – poradnictwo, kwalifikację do farmakoterapii i psychoterapii oraz ich realizację.

W ostatnich latach realizacja świadczeń w programie systematycznie spadała osiągając w 2021 r. najniższy poziom w ostatnich latach, prawie 4,5x niższy niż w 2018 r. Jedną ze wskazywanych przyczyn był nieadekwatny poziom finansowania.

Po przeprowadzeniu analiz proponuje się taryfy świadczeń w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) oparte o wycenę podobnych świadczeń realizowanych w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach zakresu Świadczenia antynikotynowe. Oznacza to wzrost od 40 do 285%.

Wprowadzenie w życie proponowanych taryf będzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów na przedmiotowe świadczenia o 295 tys. zł (69%) przy założeniu realizacji z 2018 r. (najwyższa realizacja w ostatnich 5 latach).

Wprowadzenie nowych taryf opartych o tożsame produkty funkcjonujące w systemie w ramach świadczeń antynikotynowych pozwoli na zachowanie spójności i ujednolicenie wycen produktów dla świadczeń gwarantowanych oraz powinno stanowić zachętę do realizacji programu przez świadczeniodawców.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 23 grudnia 2022 r. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.