Postępowania Taryfikacyjne

2023

Nr postępowania

73

Opis

Dane finansowo-księgowe za rok 2022

Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

zakończone

Harmonogram:
  • do 08.08.2023 r. – termin przyjmowania deklaracji;
  • do 18.08.2023 r. – wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy zostali wyłonieni na podstawie przesłanej deklaracji;
  • do 30.08.2023 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online),
  • do 29.09.2023 r. – termin przekazania danych finansowo-księgowych (plik FK);
  • do 29.09.2023 r. – termin przekazania danych obrotu przychodu magazynowego (plik OM).
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasady udostępnienia danych FK
Zasady udostępnienia danych OM
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)