Postępowania Taryfikacyjne

2024

Nr postępowania

76

Opis

Rehabilitacja lecznicza

Nr zarządzenia:

18/2021

Status:

zakończone

Harmonogram:
  • 12.03.2024 r. - ogłoszenie postępowania i wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców określonych w próbie;
  • do 26.03.2024 r. – termin przyjmowania deklaracji;
  • do 2.04.2024 r. – wysłanie wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy zostali wyłonieni na podstawie przesłanej deklaracji;
  • 3.04.2024 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online);
  • do 19.04.2024 r. – termin przekazania danych finansowo - księgowych (FK), CP, OM dla świadczeniodawców przekazujących dane tylko z OPK realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
  • do 10.05.2024 r. – termin przekazania danych finansowo - księgowych (FK), CP, OM dla świadczeniodawców przekazujących dane ze wszystkich medycznych OPK.
Wzory dokumentów:
Wzór Wniosku
Zasady udostępnienia danych FK
Zasady udostępnienia CPiOM
Ogłoszenie
Deklaracja
Lista podmiotów
Formularz na szkolenie
pdf 01 pdf 01 pdf 01 pdf 01

Leczenie szpitalne – kontynuacja współpracy (WB20)