W związku ze zmianą treści ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) informacje nt. planowanych posiedzeń Rady Przejrzystości, a także tematach mających być ich przedmiotem dostępne są w Aktualnościach.
„Z uwagi na niezależne od AOTMiT czynniki, wpływające na terminy realizacji zadań przez AOTMiT, w tym ocenę wniosków refundacyjnych, porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości może ulec zmianie – prosimy o monitorowanie komunikatów w zakładce Aktualności.

 

Porządek obrad Rady Przejrzystości
Plik
Aktualizacja
Posiedzenie RP w dniu 08.01.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 15.01.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 22.01.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 29.01.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 05.02.2024r.
Posiedzenie RP w dniu 12.02.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 19.02.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 26.02.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 04.03.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 18.03.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 19.03.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 25.03.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 2.04.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 8.04.2024r.
Posiedzenie RP w dniu 15.04.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 22.04.2024r.
Posiedzenie RP w dniu 29.04.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 06.05.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 13.05.2024r.

 

Posiedzenie RP w dniu 20.05.2024r.