Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rehabilitacja pacjenta po udarze mózgu ze spastycznością kończyny górnej leczoną miejscowym podaniem toksyny botulinowej, które będzie realizowane w warunkach określonych w zleceniu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-ZP-Z-078-23217-1/MF/12; 2125; 30.04.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji Prezesa dotyczącej kwalifikacji świadczenia zdrowotnego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 185/2013 do zlecenia 038/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 119/2013 do zlecenia 038/2012


go to zlecenie