Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-47/AL/13; 2013-07-05

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2013 do zlecenia 200/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2013 do zlecenia 200/2013


go to zlecenie