Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nevanac (nepafenac), 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina, EAN: 5909990673643, we wskazaniu: zmniejszenie ryzyka pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej związanego z zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy u pacjentów z cukrzycą


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19082-2/KWA/13; 2013-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 225/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 225/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 225/2013


Uwagi do Analiz:

 Termin zgłaszania uwag upływa: 26 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 225/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 204/2013 do zlecenia 225/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 132/2013 do zlecenia 225/2013


go to zlecenie