Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,50mg, 14tabl.,kod EAN:5909990662555; Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,100mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662593;Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,150mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662623;Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,200mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662661;Vimpat, Lakozamid, syrop, 10mg/ml,butelka 200ml,kod EAN:5909990935505


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19532-6/KWA/13; 2013-09-20

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 259/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 259/2013
pdf 01Uzupełnienie raportu AOTM do zlecenia 259/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 259/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 246/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 247/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 248/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 249/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 250/2012 do zlecenia 259/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 167/2013 do zlecenia 259/2013


go to zlecenie