Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Viread, Tenofovir disoproxil fumarate, tabletki powlekane, 245 mg, 30tabl., kod EAN 5909990009589


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19768-4/KB/13; 2013-10-28

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 330/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza kliniczna - aneks do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza racjonaliyaczjna do zlecenia 330/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 330/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 330/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-DS-4351-7-2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Viread (tenofovir), w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1). Analiza weryfikacyjna

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Paweł Mierzejewski,
Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych, Refundacji i Cen,

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
(2014-01-09) 

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie z AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 16/2014 do zlecenia 330/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 10/2014 do zlecenia 330/2013


go to zlecenie