Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml, 5 fiol. a 1 ml kod EAN 5909990312214; Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml, 1 amp.-strz.a 0,5 ml kod EAN 5909990830510; Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml, 1 amp.-strz.a 0,5 ml kod EAN 5909990830619; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5ml, 5 amp.-strz. po 0,5ml kod EAN 5909990904778; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5ml, 5 amp.-strz. po 0,5ml kod EAN 5909990904808; Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2ml 5 amp.-strz a 0,2 ml kod EAN 5909990904747; Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m/0,5ml, 1amp.-strz. z osłoną zabezpieczającą igłę kod EAN 5909990739387; Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m/0,8ml, 1amp.-strz. z osłoną zabezpieczającą igłę kod EAN 5909990739448; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60mln.j/ml, 1 amp.-strz.a 0,5ml kod EAN 5909990687763; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96mln.j/ml, 1 amp.-strz.a 0,5ml kod EAN 5909990687800; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln.j/0,5 ml, 5amp-strzyk. a 0,5 ml kod EAN 5909990687787; Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48mln.j/0,5 ml, 5amp-strzyk. a 0,5 ml kod EAN 5909990687848;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-768/ISU/13; 2013-11-25

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 239/2013 do zlecenia 285/2013


go to zlecenie