Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Menopur, menotropinum 1200 IU FSH 1200 IU LHx1, EAN: 5909990812905; Menopur, menotropinum 600 IU FSH 600 IU LHx1, EAN: 5909990812981; Menopur, menotropinum 75 IU FSH 75 IU LHx5, EAN: 5909990981113


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20071-1/KB/13; 2013-12-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 344/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 344/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 344/2013
pdf 01Uzupełnienia do zlecenia 344/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 344/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 56/2014 do zlecenia 344/2013
pdf 01SRP 57/2014 do zlecenia 344/2013
pdf 01SRP 58/2014 do zlecenia 344/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 51/2014 do zlecenia 344/2013


go to zlecenie