Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zoledronic acid Actavis, Acidum zoledronicum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml,1 fiolka 5 ml, EAN 5909990975730; Zoledronic acid Actavis, Acidum zoledronicum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml, 4 fiolki po 5 ml, EAN 5909990975747


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20121-1/KB/13; 2013-12-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 346/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 346/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 346/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 346/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 346/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 60/2014 do zlecenia 346/2013
pdf 01SRP 61/2014 do zlecenia 346/2013
pdf 01SRP 62/2014 do zlecenia 346/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 54/2014 do zlecenia 346/2013


go to zlecenie