Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gonapeptyl Daily, triptorelinum, roztwór do wstrzykiwań, 0,1 mg/1 ml, 7 ampułko-strzykawek po 1 ml, EAN 5909990707553, we wskazaniu: dysensytyzacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnemu, nagłemu zwiększeniu aktywności hormonu luteinizującego (LH) u kobiet, u których dokonuje sie kontrolowanej hiperstymulacji jajników w ramach technik wspomaganego rozrodu (ART)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20123-1/KWA/13; 2013-12-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 348/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna cz.1 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza kliniczna cz.2 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna cz.1 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna cz.2 do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 348/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 348/2013
pdf 01Uzupełnienia do zlecenia 348/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 348/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 55/2014 do zlecenia 348/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 52/2014 do zlecenia 348/2013


go to zlecenie