Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orencia (abatacept), roztwór do wstrzykiwań, 250 mg, 1 fiolka+strzykawka, EAN 5909990042296:

stosowany w ramach programu lekowego - leczenie abataceptem reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD 10 M05, M06, M08)

 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-275/BRB/14; 2014-01-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 1/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 1/2014
pdf Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 1/2014
pdf Analiza wpływu budżet do zlecenia 1/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 marca 2014r.

pdf Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 1/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 93/2014 do zlecenia 001/2014
  pdf 01SRP 94/2014 do zlecenia 001/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 82/2014 do zlecenia 001/2014


  go to zlecenie