Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ewerolimusu (Afinitor) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2; C20; C21.0; C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.8; C25.9; C80;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-72/DJ/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 005/2014
pdf 01RPT do zlecenia 005/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 81/2014 do zlecenia 005/2014
pdf 01SRP 95/2014 do zlecenia 005/2014
pdf 01SRP 101/2014 do zlecenia 005/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 72/2014 do zlecenia 005/2014
pdf 01 REK 83/2014 do zlecenia 005/2014
pdf 01 REK 89/2014 do zlecenia 005/2014


go to zlecenie