Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tyverb, lapatynib, tabletki powlekane, 250 mg, 84 szt.,
EAN 5909990851980
w ramach programu lekowego: lapatynib w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (ICD-10 C50)

Postępowanie zawieszono postanowieniem z dnia 3.10.2012 Ministra Zdrowia MZ-PLR-460-15811-6/MS/12

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-12525-218/KKU/12, 3908, 3.08.2012"

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postepowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowana, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


go to zlecenie