Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bydureon (eksenatyd), 2 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 4 x jednodawkowy zestaw (1 fiolka 1strzykawka), EAN 5909990893584


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20334-1/MG/14; 2014-01-30

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 33/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 033/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 033/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 033/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 033/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 kwietnia 2014r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 33/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 123/2014 do zlecenia 033/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 108/2014 do zlecenia 033/2014


    go to zlecenie