Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kalydeco (ivacaftor), tabletki po 150 mg, we wskazaniu mukowiscydoza


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-64/AL/14; 2014-02-12

zlecenie wycofane pismem MZ-PL-460-14444-63/GB/14 z dn.25.03.2014

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


go to zlecenie