Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, 1 fiol. a 50 ml, EAN 5909990418824; MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, 2 fiol. a 10 ml, EAN 5909990418817; w leczeniu podtrzymującym chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne I linii


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-20139-6/DJ/14; 2014-02-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 39/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 039/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 039/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 039/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 039/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 039/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 kwietnia 2014r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 39/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 119/2014 do zlecenia 039/2014
  pdf 01SRP 120/2014 do zlecenia 039/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 107/2014 do zlecenia 039/2014


  go to zlecenie