Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Thalidomide Celgene (talidomid) kapsułki twarde, 50 mg, 28 szt. (2 blistry po 14 kapsułek)
EAN 5909990652976
we wskazaniu:  lecenie I rzutu nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów powyżej 65 r.ż. Lub u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-229/ISU/12; 4211; 20.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 082/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 082/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 082/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 082/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 114/2012 do zlecenia 082/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 106/2012 do zlecenia 082/2012


go to zlecenie