Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Glivec, imatynib, tabl. powl., 400 mg, 90 tabl.
EAN 5909990010349
Glivec, imatynib, tabl. powl., 100 mg, 60 tabl.
EAN 5909990001057
Glivec, imatynib, tabl. powl., 400 mg, 30 tabl.
EAN 5909990001071
w ramach programu lekowego: leczenie nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-351/LP/12; 4213; 20.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 084/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet - aneks do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza zasadności ekonomicznej do zlecenia 084/2012
pdf 01Analiza zasadności ekonomicznej - aneks do zlecenia 084/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 084/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 99/2012 do zlecenia 084/2012
pdf 01SRP 100/2012 do zlecenia 084/2012
pdf 01SRP 101/2012 do zlecenia 084/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 89/2012 do zlecenia 084/2012
pdf 01 REK 90/2012 do zlecenia 084/2012
pdf 01 REK 91/2012 do zlecenia 084/2012


go to zlecenie