Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zofenil 7,5 (zofenoprilum calcium); tabletki powlekane; 7,5 mg; opakowanie 28 tabletek; EAN 5909991129330; Zofenil 30 (zofenoprilum calcium); tabletki powlekane; 30 mg; opakowanie 28 tabletek; EAN 5909991129439; w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu wczesnej fazy ostrego zawału serca


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-767/JM/14; 2014-03-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 58/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 58/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 58/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 58/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 58/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 58/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 maja 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 58/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 149/2014 do zlecenia 058/2014
  pdf 01SRP 150/2014 do zlecenia 058/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 129/2014 do zlecenia 058/2014


  go to zlecenie