Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tafinlar, dabrafenib, 75 mg, 120 tabl, EAN 5909991078645; Tafinlar, dabrafenib, 75 mg, 28 tabl, EAN 5909991078607; Tafinlar, dabrafenib, 50 mg, 28 tabl, EAN 5909991078584; Tafinlar, dabrafenib, 50 mg, 120 tabl, EAN 5909991078591; leczenie czerniaka złośliwego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20501-4/KB/14; 2014-04-25

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 105/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 105/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 105/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 105/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 105/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 216/2014 do zlecenia 105/2014
  pdf 01SRP 217/2014 do zlecenia 105/2014
  pdf 01SRP 218/2014 do zlecenia 105/2014
  pdf 01SRP 219/2014 do zlecenia 105/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 170/2014 do zlecenia 105/2014


  go to zlecenie