Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Subcuvia, immunoglobulinom humanum normale, 160g/l roztwór do wstrzykiwań, fiolka 10 ml/1,6 g, EAN 59099904200490
Gammagard S/D, immunoglobulinom humanum normale ad usum intravenosum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 5 g, 1 zestaw: 1 fiol. 5 g s. subst. + 100 ml rozpuszczalnika, zestaw do podawania dożylnego EAN 5909990756216;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 10 ml/1g, EAN 5909990425143;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 25 ml/2,5g, EAN 5909990425150;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 50 ml/5g, EAN 5909990425167;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 100 ml/10g, EAN 5909990425174;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 200 ml/20g, EAN 5909990425181;
Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 300 ml/30g, EAN 5909990782208;
leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, ; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20662-25/KWA/14; 2014-04-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 107/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 107/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 107/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 107/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 208/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 209/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 210/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 211/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 212/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 213/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 214/2014 do zlecenia 107/2014
  pdf 01SRP 215/2014 do zlecenia 107/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 169/2014 do zlecenia 107/2014


  go to zlecenie