Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 250 mg; 100 szt.; kod EAN 5909990879106
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 250 mg; 50 szt.; kod EAN 5909990879076
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 500 mg; 100 szt.; kod EAN 5909990879199
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 500 mg; 50 szt.; kod EAN 5909990879168
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 750 mg; 50 szt.; kod EAN 5909990879250
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 750 mg; 100 szt.; kod EAN 5909990879281
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 1000 mg; 100 szt.; kod EAN 5909990879373
Leviteracetam Teva (levetiracetamum); tabl. powl.: 1000 mg; 50 szt.; kod EAN 5909990879342
we wskazaniu: monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką,

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-26/JM/12; 4354; 28.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 085/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 085/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 085/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 085/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 085/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 085/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 085/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4350-1/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Levetiracetam Teva (lewetyracetam) we wskazaniu: monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Anna Szopa

pdf 01 

Uwaga do AWA została rozpatrzona
i nie wpływa na ostateczne wnioskowanie.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 117/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 118/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 119/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 120/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 121/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 122/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 123/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01SRP 124/2012 do zlecenia 085/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 108/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 109/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 110/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 111/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 112/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 113/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 114/2012 do zlecenia 085/2012
pdf 01 REK 115/2012 do zlecenia 085/2012


go to zlecenie