Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zavesca, miglustat, kaps. twarde, 100 mg, 84 kaps.
(4 blistry x 21), kod EAN 5909990334162
w ramach programu lekowego: "Leczenie Choroby Niemanna-Picka Typu C (NP-C) z wykorzystaniem substancji czynnej miglustat"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-367/LP/12; 4357; 28.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 087/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 087/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 087/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 087/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 087/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 087/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 130/2012 do zlecenia 087/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 120/2012 do zlecenia 087/2012


go to zlecenie