Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate, Romiplostim, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg, 1 fiol. 1 amp.-strz., EAN 5909990766994; leczenie przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych chorych, u któych wykonano splenektomię i którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne sposoby leczenia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-46021052-119/ISU/14; 2014-06-23

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 128/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 128/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 128/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 128/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 sierpnia 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 128/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 128, analiza AOTM-OT-4351-19/2014

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Nplate (romiplostym) w ramach programu lekowego: "Leczenie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ICD-10: D69.3)"
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Andrzej Dziukała
  Amgen Sp. z o.o.

   

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu braku przekazania podpisanej DKI.


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 245/2014 do zlecenia 128/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01REK 195/2014 do zlecenia 128/2014


  go to zlecenie