Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketocal 4:1, Ketocal 3:1, Ketocal Vanilla 4:1 (dieta ketogenna), proszek á 300 g we wskazaniu: padaczka lekooporna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-20064-1073/AB/14; 2014-06-26

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 300/2014 do zlecenia 134/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 228/2014 do zlecenia 134/2014


go to zlecenie