Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m/0,5 ml, 1 strzykawka 0,5 ml ( igła), EAN 5909990465118; Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m/0,5 ml, 1 strzykawka 0,5 ml ( igła), EAN 5909990465316; Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m/0,5 ml, 1 strzykawka 0,5 ml ( igła), EAN 5909990465415; we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C96.2 Guzy złośliwe z komórek tucznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-21235-1/DJ/14; 2014-07-09

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 218/2014 do zlecenia 175/2014


go to zlecenie